foobar2000 โปรแกรมฟังเพลงเพราะๆ

Foobar2000 เป็นโปรแกรมฟังเพลงที่ตาหน้าเฉยที่สุดครับ แต่ว่าเสียงนั้น สุดยอด โดยปกติโปรแกรม

ฟังเพลงทั่วไปจะมีการปรุงแต่งโทนเสียงต่าง ๆ ทำให้เกิดการสูญเสีย รายละเอียดของเสียงไป แต่

foobar2000 นั้น ให้เสียงที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดเสียงที่ได้จึงใส รายละเอียดครบถ้วน ใครที่กำลัง

มองหาโปรแกรมฟังเพลงที่มีคุณสมบัติแนวนี้อยู่ Foobar2000 นี้และใช่เลยครับ


 


คำค้น:

โปรแกรมฟังเพลงเพราะๆ (31)โหลดโปรแกรม foobar2000 (1)