Driver Genius 10 โปรแกรมดูดไดร์เวอร์ สามารถดูดไดร์เวอร์ หรือ Backup driver จากเครื่องของคุณได้ เพื่อเก็บไว้ใช้เมื่อเราต้องการ Format เครื่องเพราะเมื่อเรา format เครื่องลง Windows ใหม่แล้วฮาร์ดแวร์บางตัว เช่น Soundcard, Wirelesslan อาจจะใช้งานไม่ได้เพราะไม่มี ไดร์เวอร์มาช่วยในการทำงาน Driver Genius 10 ไม่ได้แค่สามารถดูดไดร์เวอร์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังสามารถอัพเดทไดร์เวอร์ที่มีอยู่ในเครื่องของเราได้ อีกด้วย คำค้น:โปรแกรมดูดไดรเวอร์ (561)โปรแกรมดูดไดรเวอร์ 2011 (251)โปรแกรมดูด driver (159)ดูดไดร์เวอร์ (127)โปรแกรมดูดไดร์เวอร์...

More