Post about "โหลดเพลง4แชร์"

4Sync เชื่อมโยงไฟล์ 4shared กับเครื่องของเรา

4Sync 4 แชร์

4แช เป็นโปรแกรมที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างระบบจัดเก็บไฟล์ออนไลน์ Cloud Service ของเว็บไซต์ชื่อดัง 4Shared

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำให้เราสามารถเรียกใช้ไฟล์ที่เก็บไว้ในระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดายและ

สะดวกสบายรวมไปถึงการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปด้วยเสมือนว่ากับเป็น Drive ตัวหนึ่งในฮาร์ดดิสของเราเลย

แต่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเนื้อที่ที่ 4Shared ให้มานั้นคือ 10GB ครับ

(เพิ่มเติม…)

คำค้น:

โฟแช (358)4แชร์ (296)๔แชร์ (196)4 แชร์ (152)4แช (146)โหลดโปรแกรม4แชร์ (77)โฟแชร์ (63)๔แช (50)โหลดโปรแกรม 4 แชร์ (49)โหลดโปรแกรม 4แชร์ ฟรี (32)
สิ่งที่คุณอาจต้องการclose