Post about "spss 11.5"

SPSS โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ

SPSS โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์

เป็นโปรแกรมช่วยประมวลผลทางสถิติ การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

(เพิ่มเติม…)

คำค้น:

โปรแกรม spss (2945)โปรแกรมspss (772)ดาวน์โหลดโปรแกรม spss (500)spss download (491)โหลดโปรแกรม spss (337)ดาวน์โหลด spss (284)spss download free (209)ดาวน์โหลดโปรแกรม spss ฟรี (159)spss free download (153)โหลด SPSS ฟรี (134)
สิ่งที่คุณอาจต้องการclose